سرورهای مجازی ایران

VPS-1

۱ core سی پی یو
۱ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPS-2

۲ core سی پی یو
۲ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPS-3

۲ core سی پی یو
۴ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPS-4

۴ core سی پی یو
۸ گیگابایت رم
۱۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPS-5

۸ core سی پی یو
۱۶ گیگابایت رم
۱۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPSx-1

۲ core سی پی یو
۴ گیگابایت رم
۶۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا

VPSx-2

۴ core سی پی یو
۸ گیگابایت رم
۶۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا