شرایط سرویس ها

شرایط استفاده از سرویس ها   کلیه مشتریان و نمایندگان فروش شرکت آفاق اندیش داده پردیس که از این پس مکنانت نامیده می شود موظف به رعایت شرایط و قوانین وضع شده توسط شرکت می باشند و استفاده از سرویس ...

حل مشکل اختلالات شبکه

با سلام

احتراما، اختلالات شبکه ایجاد شده در روز قبل برطرف گردیده و شبکه مجددا در حالت پایدار قرار گرفت.

با تشکر

سلامت شبکه

مشترکین گرامی ، درحال حاضر هیچ گونه مشکلی برروی شبکه مشاهده نمی شود