ویژگی های سرورهای اختصاصی ایران

شرکت‌ها و سازمان‌هايي که به هر دليل مايل به استفاده از يک سرور اختصاصي هستند، مي‌توانند از اين خدمات بهره‌مند شوند. مشتريان اين بخش از خدمات مکنانت مي‌توانند متناسب با نياز خود امتياز استفاده اختصاصي از يکي از سرورهاي مکنانت با امکانات و ويژگي‌هاي مورد نظر را به خود اختصاص دهند. شرکت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ، خبرگزاري‌ها، ارايه دهندگان خدمات ميزباني محتوا، فروشگاه‌هاي اينترنتي و تمام نهادهايي که به نوعي با توليد و عرضه محتوا به مخاطبان خود سر و کار دارند، مي‌توانند متناسب با نيازهاي خود از اين خدمات بهره‌مند شوند برخی از ویژگی های سرورهای اختصاصی ایران- مکنا به شرح زیر می باشد :

describe