سرورهای مجازی ایران

۱ core سی پی یو
۱ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPS-1 قیمت از 135,000/mo
سفارش دهید
۲ core سی پی یو
۲ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPS-2 قیمت از 180,000/mo
سفارش دهید
۲ core سی پی یو
۴ گیگابایت رم
۵۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPS-3 قیمت از 220,000/mo
سفارش دهید
۴ core سی پی یو
۸ گیگابایت رم
۱۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPS-4 قیمت از 440,000/mo
سفارش دهید
۸ core سی پی یو
۱۶ گیگابایت رم
۱۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPS-5 قیمت از 700,000/mo
سفارش دهید
۲ core سی پی یو
۴ گیگابایت رم
۶۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPSx-1 قیمت از 1,210,000/mo
سفارش دهید
۴ core سی پی یو
۸ گیگابایت رم
۶۰۰ گیگابایت هارد دیسک با قابلیت دسترسی بالا
VPSx-2 قیمت از 1,340,000/mo
سفارش دهید