اشتراک فضای دیتاسنتر

اشتراک فضا - دیتاسنتر تبیان

یکی از بهترین دیتاسنتر های ایران از نظر آپتایم میباشد
✔ 24/7 camera monitoring
✔ 24/7 access and on-site service

 • 1- unit rack space ✔ Rack Space Dimension
 • 2 Amps, 120V AC ✔ Power
 • 1 TB traffic included - Upload ✔ Traffic
 • 1 GBit/s-Port ✔ Network Uplink
 • KVM over IP Included ✔ Remote Access
اشتراک فضا - دیتاسنتر پارس آنلاین (آپادانا)

✔ 24/7 camera monitoring
✔ 24/7 access and on-site service

 • 1- unit rack space ✔ Rack Space Dimension
 • 2 Amps, 120V AC ✔ Power
 • 1 TB traffic included - Upload ✔ Traffic
 • 1 GBit/s-Port ✔ Network Uplink
 • KVM over IP Included ✔ Remote Access
اشتراک فضا - دیتاسنتر پارس آنلاین (پردیس)

✔ 24/7 camera monitoring
✔ 24/7 access and on-site service

 • 1- unit rack space ✔ Rack Space Dimension
 • 2 Amps, 120V AC ✔ Power
 • 1 TB traffic included - Upload ✔ Traffic
 • 1 GBit/s-Port ✔ Network Uplink
 • KVM over IP Included ✔ Remote Access
اشتراک فضا - دیتاسنتر پارس آنلاین آسیاتک برج میلاد

✔ 24/7 camera monitoring
✔ 24/7 access and on-site service

 • 1- unit rack space ✔ Rack Space Dimension
 • 1 Amps, 120V AC ✔ Power
 • 1 TB traffic included - Upload ✔ Traffic
 • 1 GBit/s-Port ✔ Network Uplink
 • KVM over IP Included ✔ Remote Access