پلن های سرور مجازی ایران (HP-SAS-15K)

  VS-1 VS-2 VS-3 VS-4 VS-5 پلن ویژه ۱ پلن ویژه ۲
CPU 1x (Cores) 2x (Cores) 2x (Cores) 4x (Cores) 6x (Cores) 6x (Cores) 10x (Cores)
RAM 2GB 2GB 4GB 4GB 6GB 8GB 12GB
ترافیک 200GB 400GB 600GB 800GB 900GB نامحدود نامحدود
HDD 20GB (HP-SAS-15K) 40GB (HP-SAS-15K) 50GB (HP-SAS-15K) 70GB (HP-SAS-15K) 100GB (HP-SAS-15K) 200GB (HP-SAS-15K) 200GB (HP-SAS-15K)
دیتاسنتر محل استقرار پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت
پنل اختصاصی مدیریت
پشتیانی فنی ۷*۲۴
فایروال اشتراکی IPS/IDS
سیستم عامل لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز
قیمت

۱۱۰,۰۰۰ تومان

per month

۱۳۵,۰۰۰ تومان

per month

۱۷۰,۰۰۰ تومان

per month

۲۱۰,۰۰۰ تومان

per month

۲۸۵,۰۰۰ تومان

per month

۳۷۰,۰۰۰ تومان

per month

۴۴۰,۰۰۰ تومان

per month

VDS پلن های سرور اختصاصی مجازی (SAMSUNG-SSD-Hard Drive)

نام سرویس CPU(intel) RAM(DDR4) HARD(SSD) ترافیک دیتاسنتر هزینه‌ی ماهیانه (تومان)
VDS-01 2x (Cores) 2GB 20GB (SSD) 200GB زیرساخت ۱۴۵,۰۰۰
VDS-02 3x (Cores) 2GB 40GB (SSD) 300GB زیرساخت ۱۷۰,۰۰۰
VDS-03 4x (Cores) 4GB 50GB (SSD) 500GB زیرساخت ۲۲۰,۰۰۰
VDS-04 8x (Cores) 6GB 80GB (SSD) 900GB زیرساخت ۳۴۰,۰۰۰