پلن های سرور مجازی ایران (HP-SAS-15K)

  VS-1 VS-2 VS-3 VS-4 VS-5 پلن ویژه ۱ پلن ویژه ۲
CPU 1x (Cores) 2x (Cores) 2x (Cores) 4x (Cores) 6x (Cores) 6x (Cores) 10x (Cores)
RAM 2GB 2GB 4GB 4GB 6GB 8GB 12GB
ترافیک 200GB 400GB 600GB 800GB 900GB نامحدود نامحدود
HDD 20GB (HP-SAS-15K) 40GB (HP-SAS-15K) 50GB (HP-SAS-15K) 70GB (HP-SAS-15K) 100GB (HP-SAS-15K) 200GB (HP-SAS-15K) 200GB (HP-SAS-15K)
دیتاسنتر محل استقرار پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت پارس آنلاین / زیرساخت
پنل اختصاصی مدیریت
پشتیانی فنی ۷*۲۴
فایروال اشتراکی IPS/IDS
سیستم عامل لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز لینوکس - ویندوز
قیمت

۱۱۰,۰۰۰

تومان

۱۳۵,۰۰۰

تومان

۱۷۰,۰۰۰

تومان

۲۱۰,۰۰۰

تومان

۲۸۵,۰۰۰

تومان

۳۷۰,۰۰۰

تومان

۴۴۰,۰۰۰

تومان

VDS پلن های سرور اختصاصی مجازی (SAMSUNG-SSD-EVO-860)

نام سرویس CPU(intel) RAM(DDR4) HARD(SSD) ترافیک دیتاسنتر هزینه‌ی ماهیانه (تومان)
VDS-01 2x (Cores) 2GB 20GB (SSD) 200GB زیرساخت ۱۴۵,۰۰۰ ثبت سفارش
VDS-02 3x (Cores) 2GB 40GB (SSD) 300GB زیرساخت ۱۷۰,۰۰۰ ثبت سفارش
VDS-03 4x (Cores) 4GB 50GB (SSD) 500GB زیرساخت ۲۲۰,۰۰۰ ثبت سفارش
VDS-04 8x (Cores) 6GB 80GB (SSD) 900GB زیرساخت ۳۴۰,۰۰۰ ثبت سفارش